30-07-2017

YouTube Video Zamanlama

YouTube üzerinde bir gün içerisinde binlerce video paylaşılmakta, bazı videolar ise zamanlama şeklin...