PHP Trim, Rtrim, Ltrim Kullanımı – Boşluk Silme, Karakter Silme

PHP Trim, Rtrim, Ltrim Kullanımı – Boşluk Silme, Karakter Silme

PHP boşluk silme fonksiyonu, karakter silme işlemleri için kullanılan trim, rtrim, ltrim fonksiyonlarının kullanımını göreceğiz. PHP String fonksiyonları içerisinde yer alan bu fonksiyonlar ile metinde sağdaki, soldaki veya genel karakter silme işlemini yapabiliyoruz.

trim() fonksiyonu

Trim fonksiyonu bir değişken içerisindeki metnin sağındaki ve solundaki tüm boşlukları siler. 2 parametre ile kullanılabilir. İkinci parametre zorunlu değildir. Eğer ikinci parametre kullanılır ise metnin hem sağında hem de solunda belirtilen karakteri silme işlemi gerçekleştirir. Boşluklarda bir karakter olduğu için boşlukları dikkate alarak bu silme işlemi gerçekleştirilir. PHP trim fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken1 = '	bu örnek bir değişken	';
echo trim($degisken1); //çıktı: 'bu örnek bir değişken'

$degisken2 = 'bu örnek bir değişken';
echo trim($degisken2,'ken'); //çıktı: 'bu örnek bir değiş'
echo trim($degisken2,'bu'); //çıktı: ' örnek bir değişken' 

ltrim() fonksiyonu

Kullanımı trim fonksiyonu ile aynıdır. 2 parametre ile kullanılabilir, ikinci parametresi zorunlu değildir. Tek parametre ile kullanıldığında PHP soldan boşluk silme işlemini gerçekleştirir. Eğer ikinci parametre kullanılır ise PHP soldan karakter silme işlemini yerine getirir. PHP ltrim fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken1 = '	bu örnek bir değişken	';
echo ltrim($degisken1); //çıktı: 'bu örnek bir değişken	'

$degisken2 = 'bu örnek bir değişken';
echo ltrim($degisken2,'bu'); //çıktı: ' örnek bir değişken'

rtrim() fonksiyonu

Kullanımı trim ve ltrim fonksiyonu ile aynı. 2 parametre ile kullanılabilir. Ltrim fonksiyonunda olduğu gibi tek parametre ile kullanıldığında PHP sağdan boşluk silme işlemini yerine getirir. İkinci parametre zorunlu değildir. Eğer ikinci parametre kullanılır ise PHP sağdan karakter silme işlemini uygular. PHP rtrim fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken1 = '	bu örnek bir değişken	';
echo rtrim($degisken1); //çıktı: '	bu örnek bir değişken'

$degisken2 = 'bu örnek bir değişken';
echo rtrim($degisken2,'ken'); //çıktı: 'bu örnek bir değiş'
Yorum Yap
0 Yorum yapan