PHP Trigonometri Fonksiyonları | Muhammed Yaman

PHP Trigonometri Fonksiyonları | Muhammed Yaman

PHP matematik fonksiyonları içerisinde yer alan PHP trigonometri fonksiyonları ile trigonometri işlemleri kolayca yapılabilir.

sin() fonksiyonu

Radyan türünden açının sinüs hesaplaması işlemini yapar. Sin fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo sin(60); //çıktı: -0.30481062110222

cos() fonksiyonu

Cos fonksiyonu, içerisine radyan cinsinden sayısal bir değer alır ve bu değerin kosinüs değerini döndürür. Açının kosinüs değerini temsil eden “-1” ve “1” değerleri arasında sayısal bir değer döndürür. Cos fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir

echo cos(3); //çıktı: -0.98999249660045

tan() fonksiyonu

Tan fonksiyonu, içerisine radyan cinsinden sayısal bir değer alır ve bu değerin tanjant değerini döndürür.

echo tan(5); //çıktı: -3.3805150062466

acos() fonksiyonu

Acos fonksiyonu radyan cinsinden “-1” ile “1” arasında sayısal bir değer alır ve ters kosinüs değerini döndürür. Acos fonksiyonu, cos fonksiyonunun tamamlayıcı fonksiyonudur. Acos fonksiyon kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo acos(-1); //çıktı: 3.1415926535898

acosh() fonksiyonu

Acosh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin ters hiperbolik kosinüs sonucunu geriye döndürür. Acosh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo acosh(7); //çıktı: 2.6339157938496

asin() fonksiyonu

Asin fonksiyonu, içerisine radyan cinsinden “-1” ile “1” arasında girilen sayısal değerin ters sinüs değerini döndürür. Asin fonksiyonu sin fonksiyonunun tamamlayıcı fonksiyonudur. Asin fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo asin(-1); //çıktı: -1.5707963267949

asinh() fonksiyonu

Asinh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin ters hiperbolik sinüs sonucunu geriye döndürür. Asinh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo asinh(2.45); //çıktı: 1.6284998192842

atan() fonksiyonu

Atan fonksiyonu, içerisine girilen radyan cinsinden sayısal değerin ters tanjant değerini döndürür. Atan fonksiyonu tan fonksiyonunu tamamlayıcı fonksiyonudur. Atan fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo atan(-5); //çıktı: -1.373400766945

atan2() fonksiyonu

Atan2 fonksiyonu, içerisine girilen 2 sayısal değerin ters tanjant değerini döndürür. Atan2 fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo atan2(10,20); //çıktı: 0.46364760900081

atanh() fonksiyonu

Atanh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin ters hiperbolik tanjant sonucunu geriye döndürür. Atanh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo atanh(0.50); //çıktı: 0.54930614433405

cosh() fonksiyonu

Cosh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin hiperbolik kosinüs sonucunu geri döndürür. Cosh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo cosh(-3); //çıktı: 10.067661995778

tanh() fonksiyonu

Tanh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin hiperbolik tanjant sonucunu geri döndürür. Tanh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo tanh(0.50); //çıktı: 0.46211715726001

sinh() fonksiyonu

Sinh fonksiyonu, içerisine girilen sayısal değerin hiperbolik sinüs değerini geri döndürür. Sinh fonksiyonu kullanımı örnek olarak aşağıdaki gibidir.

echo sinh(-3); //çıktı: -10.01787492741
Yorum Yap
0 Yorum yapan