PHP isset() unset() empty() Fonksiyonu Kullanımı

PHP isset() unset() empty() Fonksiyonu Kullanımı

PHP’de değişkenin tanımlı olup olmadığı, boş veya dolu olup olmadığı gibi kontrollerin yapılabildiği, değişken silme işleminin yapıldığı PHP String fonksiyonları içinde yer alan isset() unset() empty() fonksiyonlarını uygulamalı ve ayrıntılı olarak bu makalede göreceksiniz.

isset() fonksiyonu

Normal değişken ya da dizi değişkeninin hafızada var olup olmadığını kontrol edilmesini sağlayan fonksiyondur. Eğer değişken hafızada tanımlı ise 1 yani “true” değeri döndürür, değil ise “null” yani boş değer döndürür.

PHP isset fonksiyonu ile aynı anda birden fazla değişkenin daha önceden oluşturularak hafızada tanımlı olup olmadığı kontrol edilebilir. Eğer bu değişkenlerden herhangi birisi tanımlı değil ise null yani boş değer döner.

Değişken unset fonksiyonu ile hafızadan silinir ve kontrol yapılır ise hafızada değişken tanımlı olmadığı için isset fonksiyonu null değer döndürür. PHP isset fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken1 = 'Merhaba';
$degisken2 = array('bir','iki');

if (isset($degisken1)){
	echo 'Değişken hafızada tanımlı';
}else{
	echo 'Değişken hafızada tanımlı değil';
}
//çıktı: Değişken hafızada tanımlı

if (isset($degisken1,$degisken2)){
	echo 'Değişkenler hafızada tanımlı';
}else{
	echo 'Aralarında tanımlı olmayan değişken bulunmakta';
}
//çıktı: Değişken hafızada tanımlıdır

unset fonksiyonu

Tanımlı olan normal değişken yada dizi değişkenini hafızadan silmek için kullanılır. Unset fonksiyonu ile birden fazla değişken hafızadan silinebilir. PHP unset fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken1 = 'Birinci degisken';

echo $degisken1; //çıktı: Birinci degisken
unset($degisken1);
echo $degisken1; //çıktı: Undefined variable - Değişken bulunamadı

$degisken2 = 'ikinci degisken';
$degisken3 = array('bir','iki');

echo $degisken2; //çıktı: ikinci degisken
print_r($degisken3); //çıktı: Array ( [0] => bir [1] => iki )
unset($degisken2,$degisken3);
echo $degisken2; //çıktı: Undefined variable - Değişken bulunamadı
print_r($degisken3); //çıktı: Undefined variable - Değişken bulunamadı

empty fonksiyonu

Parametre olarak girilen değişkenin boş olup olmadığını kontrol edilmesini sağlar. Boş ise 1 yani “true”, değil ise 0 yani “false” değerini döndürür. PHP empty fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken = '';
echo empty($degisken);
//çıktı: 1

if(empty($degisken)){
	echo 'Değişken Boş';
}else{
	echo 'Değişken Boş Değil';
}
Yorum Yap
0 Yorum yapan