PHP ile HTML Etiketlerine Erişmek – DOMDocument & DOMXPath Sınıfı

PHP ile HTML Etiketlerine Erişmek – DOMDocument & DOMXPath Sınıfı

Bazen HTML elemanlarına PHP tarafında erişmek istenilebilir. DOMDocument ve DOMXPath sınıfı ile PHP tarafında html etiketleri okunabilir ve düzenlenebilir. Bu yazımda PHP ile html içerisinde img etiketlerinin src özelliğinde bulunan resim url bilgilerini elde edeceğiz. Bu örneği diğer etiketler için kullanabilir, id, class ismi gibi birçok özelliğini çekebilirsiniz.

Aşağıdaki örnek html içeriği üzerinde çalışacağız.

$htmlString = 
'
	

PHP Html Etiketler

deneme yazi deneme yazi dene ';

Değişken içerisine yazılmamış normal html etiketlerini ise istenilen etiketlerin yukarısına ob_start() fonksiyonu koymak, html içeriği elde etmek için ise etiketlerin aşağısına ob_get_clean() fonksiyonu koyulması gerekir. Örnek kullanım aşağıdadır.


	

PHP Html Etiketler

deneme yazi deneme yazi dene

Elde edilen html içerikte bulunan İmg etiketlerinin src özelliklerini okumak için aşağıdaki PHP kodunu kullanıyoruz.

$doc = new DOMDocument();
$doc->loadHTML($htmlString);
$xpath = new DOMXPath($doc);
$nodelist = $xpath->query("//img"); 
$imgsayisi = $nodelist->length; //img etiketi sayisi
for ($i=0; $i<$imgsayisi; $i++) {
	$node = $nodelist->item($i); //img etiketini elde et
	$value = $node->attributes->getNamedItem('src')->nodeValue; //img etiketinin src özelliğindeki url değerini $value degiskenine aktar
	echo $value.'
'; }
Yorum Yap
0 Yorum yapan