PHP Explode & Implode Kullanımı – String Parçalama ve Birleştirme

PHP Explode & Implode Kullanımı – String Parçalama ve Birleştirme

PHP explode ve implode fonksiyonu PHP string parçalama (metinden dizi oluşturma) ve PHP string birleştirme (diziden metin oluşturma) işlemleri için PHP tabanlı web projelerinde sık sık kullanılan fonksiyonlardır. PHP string fonksiyonları içinde yer alan bu iki fonksiyonun kullanımını bu yazıda göreceksiniz.

PHP Explode Kullanımı

PHP explode kullanımı ile metin ve yazı içerisinde bulunan bir karaktere göre string bölme işlemi yapılıp, bölünen metin parçalarını dizi olarak geriye döndürülmesi sağlanır. Fonksiyon 3 parametre ile kullanılabilir. İlk parametre metni bölmemizi sağlayan, metin içerisinde bulunan karakter bilgisi, ikinci parametre metin, üçüncü parametre kaç kere bölünmesi gerektiğini yani oluşturulacak dizinin kaç eleman içereceğini belirten sayı değeri. Üçüncü parametre zorunlu değildir. PHP string parçalama işlemini gerçekleştiren PHP explode kullanımı aşağıdaki gibidir.

$degisken = 'Bu metin kelimeler arasındaki boşluklara göre bölünecektir.';
$metin_dizisi = explode(' ',$degisken);
print_r($metin_dizisi);
/*
	Array ( 
		[0] => Bu 
		[1] => metin 
		[2] => kelimeler 
		[3] => arasındaki 
		[4] => boşluklara 
		[5] => göre 
		[6] => bölünecektir. 
	)
*/

Yukarıdaki örnekte PHP explode fonksiyonu ile metin boşluklara göre parçalanıyor ve parçalanan bu değerler dizi haline getiriliyor. Bu diziyi de print_r fonksiyonu ile yazdırmış oluyoruz.

PHP Implode Kullanımı

PHP implode kullanımı ile string birleştirme işlemi kolaylıkla yapılabilir. Dizi içerisindeki verileri elde edip tek bir string değer olarak elde edilebilmesini, diziyi stringe çevirme işlemini yerine getirir. Fonksiyon 2 parametre ile kullanılabilir. İlk parametre, dizideki elemanları tek bir string değişkeninde toplarken her bir elemanın arasına eklenecek ayracı belirtir. İkinci parametre ise dizi değişkeni.

Aslında sadece dizi değişkeni belirtilerek tek bir parametre ile implode fonksiyonu kullanılabilir. Ancak bu şekilde elemanların arasında boşluk olmayacaktır. PHP string birleştirme işlemini yerine getiren PHP implode kullanımı aşağıdaki gibidir.

$dizi = array('bu','yazılar','implode','fonksiyonu','ile','birleştirilecek');
echo implode($dizi);
//çıktı: buyazılarimplodefonksiyonuilebirleştirilecek
echo implode(' ',$dizi);
//çıktı: bu yazılar implode fonksiyonu ile birleştirilecek

PHP Join Fonksiyonu

PHP string birleştirme işlemini yerine getirir. Implode fonksiyonu ile aynı işlevi gerçekleştirir. Kullanımı tamamen aynıdır. Yukarıdaki kodlarda implode yerine join yazılır ise proğramın akışında bir değişiklik olmayacaktır ve aynı sonuçları verecektir.

Yorum Yap
0 Yorum yapan