PHP Dosya ve Dizin Kontrolü

PHP Dosya ve Dizin Kontrolü

Sunucu da klasör veya dosyanın var olup olmadığını denetleyebileceğimiz, PHP dosya ve klasör kontrolünü sağlayan birkaç pratik fonksiyon bulunmakta. Bazen dosyanın var olup olmadığını, bazen de belirli klasörlerin olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir.

Dosya ve klasör kontrol işlemlerini yerine getiren PHP dosya ve dizin fonksiyonları içerisinde yer alan file_exists fonksiyonu ve is_file fonksiyonu ile PHP dosya varmı yok mu kontrolünü, is_dir fonksiyonu ile PHP klasör varmı yokmu kontrolünü yapabiliriz.

Aynı zamanda konu ile alakası olmasından dolayı bahsetmeyi uygun bulduğum javascript (jquery) ile dosya kontrolünün nasıl yapılabileceğini de yazının en altında görebilirsiniz.

file_exists() fonksiyonu

Dosya ve dizin fonksiyonlarından birisi olan file_exists fonksiyonu ile PHP’de dosya veya dizin varlığını kontrol etme, klasör veya dosya var mı yokmu bulma işlemi gerçekleştirilebilir. Parametre olarak girilen yol bilgisi ile dosya veya klasörün var olup olmadığı kontrol edilir. Eğer belirtilen yolda dosya veya klasör bulunuyor ise ‘true’ yani “1” değeri döner, bulunmuyorsa ‘false’ değeri döner. PHP file_exists fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$sonuc = file_exists('resimler/resim.png');
echo $sonuc; //sonuç: 1 yada false

if ($sonuc){
	echo 'Dosya veya klasör tanımlı';
}else{
	echo 'Dosya veya klasör tanımlı değil';
}

is_file() fonksiyonu

is_file fonksiyonu, içerisine girilen adresin dosya olup olmadığını kontrol etmek için kullanılan dosya ve dizin fonksiyonlarından birisidir. Parametre olarak girilen yol bir dosyaya ait ise ‘true’ değeri döner, klasör ise yada dosya değil ise ‘false’ değeri döner. PHP is_file fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$dosya = is_file('resim/resim.png');
echo $dosya; //sonuç: 1 yada false

if ($dosya){
	echo 'Girilen adres dosya adresidir.';
}else{
	echo 'Girilen adres dosya adresi değildir.';
}

is_dir() fonksiyonu

is_dir fonksiyonu, parametre olarak girilen adresin klasör olup olmadığını kontrol etme işlemini gerçekleştiren dosya ve dizin fonksiyonlarından biridir. Girilen adres bir klasöre ait ise ‘true’ değeri döner, değil ise ‘false’ değeri döner. PHP is_dir fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$klasor = is_dir('resim/');
echo $klasor; //sonuç: 1 yada false

if ($klasor){
	echo 'Bu adres klasör adresi.';
}else{
	echo 'Bu adres klasör adresi değil';
}

Aşağıdaki listeden PHP dosya ve dizin fonksiyonları ile alakalı diğer yazılarıma ulaşabilirsiniz.

Jquery Dosya Kontrolü – Dosya Var mı Yok mu

Her ne kadar içerik PHP ile dosya kontrolü konusunu içerse de JS tarafına işimiz sıklıkla düşüyor. Bazen pratik bir şekilde javascript (jquery) dosya kontrolü yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Aşağıda sık kullanılan jquery ajax post kullanımı ile dosya kontrolünün nasıl yapılabileceğini görebilirsiniz.

Yöntem 1

var response = jQuery.ajax({
	url: "http://alanadi.com/ornek-resim.png",
	type: 'HEAD',
	async: false
}).status;	

return (response == "200") ? "Dosya var" : "Dosya yok";

Yöntem 2

$.get("http://alanadi.com/ornek-resim.png", function(data){ 
	alert("dosya var");
}).fail(function() {
	alert("dosya yok");
});
Yorum Yap
0 Yorum yapan