PHP Diziye Eleman Ekleme ve Silme Yöntemleri

PHP Diziye Eleman Ekleme ve Silme Yöntemleri

PHP diziye eleman ekleme ve diziden eleman çıkarma, dizinin başına, sonuna ekleme ve çıkarma, dizideki boş elemanları ve dizideki aynı elemanları silme işlemlerinin hazır PHP dizi fonksiyonları ile bu işlemlerin nasıl yapıldığını bu yazıda göreceğiz.

Basit bir şekilde diziye eleman ekleme ve diziden eleman silme işlemi aşağıdaki gibidir.

$array = array('bir','iki');
print_r($array); //Array ( [0] => bir [1] => iki )
echo '
'; $array[] = 'uc'; //dizinin sonuna eleman ekle print_r($array); //Array ( [0] => bir [1] => iki [2] => uc ) echo '
'; unset($array[0]); //anahtarı 0 olan elemanı sil print_r($array); //Array ( [1] => iki [2] => uc )

array_push() fonksiyonu

PHP array_push fonksiyonu ile diziye eleman ekleme işlemi gerçekleştirilir. İlk parametre dizi değeri, ikinci parametre ise diziye eklenecek veri değeri. Diziye birden fazla eleman ekleme yapılacak ise parametre sayısı da o kadar arttırılabilir. Elemanlar dizinin sonuna eklenir. Fonksiyon geriye dizinin eleman sayısını döndürür. PHP array_push fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$urunler = array(
	'Bilgisayar',
	'Cep Telefonu',
	'Tablet',
	'MP3 Çalar',
	'Kamera'
);

array_push($urunler,'Fotoğraf Makinesi');
echo array_push($urunler,'Kalem','Saat'); //çıktı: 8
print_r($urunler);
/*
	--çıktı--
	Array ( 
		[0] => Bilgisayar 
		[1] => Cep Telefonu 
		[2] => Tablet 
		[3] => MP3 Çalar 
		[4] => Kamera 
		[5] => Fotoğraf Makinesi 
		[6] => Kalem
		[7] => Saat
	)
*/

array_unshift() fonksiyonu

PHP array_unshift fonksiyonu ile dizinin başına eleman ekleme işlemi gerçekleştirilir. İlk parametre dizi değeri, ikinci ve sonraki parametreler diziye eklenecek veri değerleri. Fonksiyon geriye dizinin eleman sayısının döndürür. PHP array_unshift fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$orman = array(
	'Birinci Ağaç',
	'İkinci Ağaç',
	'Üçüncü Ağaç'
);

array_unshift($orman,'Dördüncü Ağaç');
echo array_unshift($orman,'Beşinci Ağaç','Altıncı Ağaç'); //çıktı: 6
print_r($orman);
/*
	--çıktı--
	Array ( 
		[0] => Beşinci Ağaç 
		[1] => Altıncı Ağaç 
		[2] => Dördüncü Ağaç 
		[3] => Birinci Ağaç 
		[4] => İkinci Ağaç 
		[5] => Üçüncü Ağaç 
	)
*/

array_shift() fonksiyonu

PHP array_shift fonksiyonu dizinin ilk elemanını silme işlemini gerçekleştirir. Fonksiyon çalıştığında ve işlem başarıyla gerçekleşip baştaki veriyi sildiğinde, sildiği veriyi geri döndürür. PHP array_shift fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$esyalar = array(
	'kitap',
	'defter',
	'kalem',
	'silgi'
);
echo array_shift($esyalar); //çıktı: kitap

array_pop() fonksiyonu

PHP array_pop fonksiyonu dizinin son elemanını silme işlemini gerçekleştirir. İşlem başarıyla gerçekleşip dizinin sonundaki elemanı sildiğinde, array_pop fonksiyonu sildiği veriyi geri döndürür. PHP array_pop fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$esyalar = array(
	'Klavye',
	'Mouse',
	'Hoparlör',
	'Modem'
);
echo array_pop($esyalar); //çıktı: Modem

Array_filter Fonksiyonu

PHP dizideki boş elemanları silmek için array_filter fonksiyonu kullanılabilir. 2 parametre ile kullanılabilir. İlk parametre işlem yapılacak dizi, ikinci parametre ise dizi içerisindeki her bir eleman için uygulanacak olan filtreleme fonksiyonudur.

Tek parametre olarak kullanılırsa içerisine girilen dizideki boş elemanları siler. PHP array_filter fonksiyonu kullanarak dizideki boş elemanları silme işlemi aşağıdaki gibidir.

$dizi = array('Eleman-1', 'Eleman-2', '');
//print_r($dizi); //Array ( [0] => Eleman-1 [1] => Eleman-2 [2] => )
print_r(array_filter($dizi)); //Array ( [0] => Eleman-1 [1] => Eleman-2)
echo '
'; //echo count($dizi); //3 echo count(array_filter($dizi)); //2

Array_filter fonksiyonunun daha ayrıntılı kullanımını görmek için PHP dizi fonksiyonları yazımdaki array_filter dizi filtreleme başlığını kontrol edebilirsiniz.

PHP Dizideki Aynı Elemanları Silme

PHP dizideki aynı elemanları silmek, benzer ve tekrarlanan kayıtları kaldırmak için array_unique fonksiyonu kullanılabilir. PHP array_unique fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$urunler = array(
	'S8 Samsung Telefon',
	'LG G3 Telefon',
	'Iphone 7 Telefon',
	'Sony Xperia Z5 Telefon',
	'LG G3 Telefon',
	'Huawei P10'
);
$duzenlenmis_urunler = array_unique($urunler);
print_r($duzenlenmis_urunler);
/*
	--çıktı--
	Array ( 
		[0] => S8 Samsung Telefon 
		[1] => LG G3 Telefon 
		[2] => Iphone 7 Telefon 
		[3] => Sony Xperia Z5 Telefon 
		[5] => Huawei P10 
	)
*/
Yorum Yap
0 Yorum yapan