PHP Başka Siteden Veri Çekme, Dosya Okuma ve Yazma

PHP Başka Siteden Veri Çekme, Dosya Okuma ve Yazma

Bu yazıda PHP dosya ve dizin fonksiyonları içerisinde yer alan file_get_contents fonksiyonu ve file_put_contents fonksiyonu kullanarak PHP dosya okuma, yazma, başka siteden veri çekme konularını inceleyeceğiz.

Aşağıdaki listeden PHP dosya ve dizin fonksiyonları ile alakalı diğer yazılarıma ulaşabilirsiniz.

file_get_contents()
fonksiyonu

File_get_contents fonksiyonu içerisine parametre olarak girilen adresteki dosyayı okuma, uzak siteden veri çekme tarzında işlemleri gerçekleştirir. Genellikle site adresi girilerek adresteki sayfanın verisi çekilir ama fonksiyonun çalıştığı aynı sunucudaki bir dosyanın sonuç çıktısını da elde etmek için kullanılabilir.

Aynı sunucudaki php uzantılı sunucu dosyalarını okuyamaz. Bunun için PHP dosya çağırma , dosya dahil etme işlemini sağlayan include, require gibi fonksiyonlar kullanılmalıdır. Aslında çıktı verebilecek dosyaların ve sayfaların sonuçlarını elde eder. Başka sitelerden veri çekme ve çekilen verilerle işlemler yapma ile alakalı bot uygulamaları için sık kullanılan fonksiyonlardan biridir. Dosya okuma ve başka siteden veri çekmek için PHP file_get_contents fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$icerik = file_get_contents('dosyalar/metin.txt'); //aynı sunucudaki txt uzantılı dosyanın içeriği çekiliyor
echo $icerik;

$oku = file_get_contents('http://muhammedyaman.com'); //adresi verilen site yada sayfanın içeriği çekiliyor
echo $oku;

file_put_contents()
fonksiyonu

PHP dosyaya veri yazma işlemini gerçekleştiren PHP fonksiyonlarından biridir. Parametre olarak girilen aynı sunucudaki adreste bulunan dosya içeriğini değiştirme veya dosyaya veri ekleme gibi dosyaya yazma durumlarında file_put_contents fonksiyonu kullanılabilir.

File_put_contents fonksiyonu, fopen ile dosya açma, sonrasında fwrite ile php dosya yazma ve fclose ile dosyayı kapatma işlemlerini tek satırda, 1 fonksiyon içerisinde yapılması istenilen durumda alternatif olarak kullanılabilecek pratik bir fonksiyondur. Fonksiyon başarılı bir şekilde çalışır ise eklenen verinin kaç bayt olduğunu geri döndürür. 3 parametre ile kullanılır.

İlk parametre verinin ekleneceği dosya, ikinci parametre eklenecek veri, üüncü parametre ise veri ekleme işleminin türünü belirten değer. Üçüncü parametrenin kullanılması zorunlu değildir. Üçüncü parametreye FILE_APPEND değeri tanımlanır ise dosyaya veri eklenirken dosyadaki verinin tamamen yeni veri ile değişmesini istemeyip, varolan verinin sonrasına eklenmesini istemiş oluyoruz.

PHP file_put_contents fonksiyonu kullanımı aşağıdaki gibidir.

$sonuc = file_put_contents('dosyalar/metin.txt', 'icerik',FILE_APPEND);
echo $sonuc; //çıktı: 6
Yorum Yap
0 Yorum yapan