Obsesif Olmak Ne Demektir? | hangisi en iyi?

Obsesif Olmak Ne Demektir? | hangisi en iyi?


Obsesyon yani takıntılı düşünceler ve kompülsiyon olarak adlandırılan tekrarlayıcı davranışların olduğu ruhsal hastalıktır.

Halk arasında takıntı hastalığı olarak dillendirilen, OKB  kişilerin günlük yaşamlarını ve iş hayatlarını olumsuz yönde etkileyen bir hastalıktır. Hastalar rahatsız edici düşünceleri akıllarından atmak ve  kurtulmak, rahatlamak amacıyla  sürekli tekrarlayan davranışlara yönelirler ve düşüncelerin yarattığı anksiyete bazı ritüelleri veya rutin davranışları hızlı şekilde gerçekleştirme ihtiyacına neden olur. Kişinin zihninde kontrolünü sağlayamadığı, dürtüler ve düşünceler olabilir. Kişi bunları mantıksız bulsa bile karşı koyamaz ve kendini tekrarlayan eylemi yapmaktan alıkoyamaz. Eylemi gerçekleştirmediği zaman başına kötü bir durum geleceği hissine kapılır ve zihnini korku kaplar.

Kontrol etme takıntıları olan kişiler, ocağın veya kapının kapalı/kilitli olduğunu sürekli olarak kontrol edebilirler. Temizlik takıntıları olan kişiler genelde kir veya mikrop bulaşacağını akıllarına getirdiklerinden elerini veya eşyalarını defalarca yıkar, evlerini durmadan detaylı temizlerler. Kişi yine de temiz olmadığını düşünür ve evine gelen kişilerden temiz olduğunu söylemelerinin ister, bazı hastalar yürürken attıkları adımları sayma, kaç kez nefes alıp verdiğini sayma gibi rahatsızlık verici davranışlara yönelebilirler. Böyle durumlar kişiyi çok yorar ve tedavi edilmediğinde gün geçtikçe içinden çıkılmaz bir durum haline gelir.

Obsesif (Kompülsif) Hastalığının Belirtileri

Hastalık veya mikrop bulaşmasından korkma, düzenli olma ihtiyacı, günahkar ve şeytanca düşünmekten korkma, masum insanlara zarar vermekten korkma, rutin işleri gerçekleştirirken sayı sayma, sürekli eşyaların dağınık olduğunu düşünüp tekrardan düzelterek dizme, ocak, kapı ve kilit gibi eşyaların sürekli açık olduğunu düşünüp kontrol etme, tekrar tekrar duş alma ve el yıkma, çok uzun süren temizlikler, değersiz eşyaları biriktirme, atılması gereken eşyaları saklama, bazı rakamları ve kelimeleri tekrarlama, rezil olma korkusu, aşırı kuşku ve süreli güven duyma ihtiyacı, sevdiklerine bir şey olacak korkusuyla sürekli telefon açıp kontrol etme.

Stres yaratıcı çevresel faktörler OKB’yi tetikleyebilir.

Taciz, yaşamsal farklılıklar, hastalıklar, çok sevilen birilerine ulaşamama veya ölmesi, iş, okul, günlük yaşamla alakalı problemler veya olumsuz gelişen olaylar, ilişkiyle alakalı kaygılar, terk edilme ve  yalnız kalma korkusu

Obsesif Kompülsif Bozukluk Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

  • OKB kendi kendine geçme ihtimali yoktur, bu yüzden tedavi edilmesi gerekir;
  • En iyi tedavi yöntemi bilişsel ve ilaçsal yöntemin aynı anda kullanılmasıdır.

 

Post Views: 388

Yorum Yap
0 Yorum yapan