Kotlin Dersleri – When Koşul Yapısı

Kotlin Dersleri – When Koşul Yapısı

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem.com sitemiz üzerinden anlattığımız/yayınladığımız Kotlin Dersleri yazı serimize bu dersimizde kotlin When Koşul Yapısı kullanımı ile devam edeceğiz.

When Koşul Yapısı

Java’daki Switch – Case yapısına çok benzeyen When birden fazla koşulu kontrol etmek için kullanılır. When koşulu ile yapacağımız herşeyi “if” – “else if” – “else” yapısı ile yapabilmekteyiz , fakat when ile kullanımı daha basit olmaktadır. Kullanımına bir örnek vererek devam edelim.

val x = 1
when (x) {
1 -> {
print(“x == 1”)
}
2 ->
{
print(“x == 2”)
}
else -> { // Note the block
print(“x 1 e ve 2 ye eşit değil”)
}
}

Konsol Çıktısı:
x == 1

val x = 1

when (x) {

    1 -> {

        print(“x == 1”)

    }

    2 ->

    {

        print(“x == 2”)

    }

    else -> { // Note the block

        print(“x 1 e ve 2 ye eşit değil”)

    }

}

 

Konsol Çıktısı:

x == 1

Yukarıda gördüğünüz gibi x değerimizi when’in yanında parantez içinde yazıyoruz when(x) ve aşağıda x’in türünden değişkenler yazıyoruz. When içine yazılan  değer aşağıdaki x’in türünden değere eşit ise  “->” karşısındaki kod bloğu çalışacaktır. Eğer herhangi bir değere eşit gelmeze aynı if else yapısında olduğu gibi else bloğu çalışacaktır.

Yukarıdaki örnekte “->” karşısında { } parantez içindeki kodlar çalışmaktadır. Eğer çalıştıracak olduğumuz kod tek satır ise { } içinde kullanmamıza gerek kalmamaktadır. Örneğin:

val x = 1
when (x) {
1 -> print(“x == 1”)
2 -> print(“x == 2”)
else -> print(“x 1 e ve 2 ye eşit değil”)
}

Konsol Çıktısı:
x == 1

val x = 1

when (x) {

    1 -> print(“x == 1”)

    2 -> print(“x == 2”)

    else -> print(“x 1 e ve 2 ye eşit değil”)

}

 

Konsol Çıktısı:

x == 1

Örneklerimizi arttıralım:

val x = 2
when (x) {
0, 1 , 2 -> print(“x == 0 veya x == 1 veya x ==2”)
else -> print(“x 0’a, 1’e ,2’ye ve 3’e eşit değil”)
}

Konsol Çıktısı:
x == 0 veya x == 1 veya x ==2

val x = 2

when (x) {

0, 1 , 2 -> print(“x == 0 veya x == 1 veya x ==2”)

else -> print(“x 0’a, 1’e ,2’ye ve 3’e eşit değil”)

}

 

Konsol Çıktısı:

x == 0 veya x == 1 veya x ==2

Yukarıdaki örnekte 0,1,2 den herhangi birine eşit olması durumunda çalışacak , aksi durumda else bloğu çalışacak.

Örneklerimize devam edelim

val numbers : IntArray = intArrayOf(10, 20, 30, 40, 50) // intArrayof metodu ile IntArray’ı başlangıç değerleri ile oluşturuyoruz
var x = 20

when (x) {
in 1..10 -> print(“x 1 ile 10 aralığında”)
in numbers -> print(“x number array’inin içinde”)
!in 10..20 -> print(“x 10 ile 20 aralığının dışında”)
else -> print(“Yukarıdakilerin hiçbiri”)
}

Konsol Çıktısı :
x number array’inin içinde

val numbers : IntArray = intArrayOf(10, 20, 30, 40, 50)  // intArrayof metodu ile IntArray’ı başlangıç değerleri ile oluşturuyoruz

var x = 20

 

when (x) {

    in 1..10 -> print(“x 1 ile 10 aralığında”)

    in numbers -> print(“x number array’inin içinde”)

    !in 10..20 -> print(“x 10 ile 20 aralığının dışında”)

    else -> print(“Yukarıdakilerin hiçbiri”)

}

 

Konsol Çıktısı :

x number arrayinin içinde

Yukarıdaki Örnekte ise “in” deyimi ile verilen x değerinin aralıkta ve ya Array’in içinde olup olmadığını kontrol ettik .

When Koşul Yapısı kullanımı bazı durumlarda if koşul yapısından daha pratik olmaktadır. İlerleyen derslerimizde gerektiği durumlarda if , gerektiği durumlarda when koşul yapısı’nı kullanacağız.

Yukarıdaki örnekleri Kotlin’in resmi sayfasından aldık.

Arkadaşlar Kotlin When Koşul Yapısı dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde Kotlin dilinde Range Kullanımı dersimiz ile deva edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle…

Konu hakkında sorularınızı konu altından ve ya SoruCevap sitemizden sorabilirsiniz.

Tüm Kotlin derslerimiz için tıklayınız.

6

Yorum Yap
0 Yorum yapan