Kotlin Dersleri – Kotlin Veri Tipleri (Değişkenler) – 2

Kotlin Dersleri – Kotlin Veri Tipleri (Değişkenler) – 2

Merhaba Arkadaşlar,
Mobilhanem.com üzerinden anlattığımız/yayınladığımız Kotlin Dersleri serimize bu dersimizde Kotlin Veri Tipleri ile devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde genel olarak veri tanımlamasından ve var ile val arasında ki farktan bahsetmiştik.

Bu dersimizde ise sizlere genel olarak kullanılan veri tiplerinden bahsedeceğiz. Öncelikle Java alt yapısı olan arkadaşlar için şunu belirtelim Kotlin’de Java dilinde ki gibi primitive types (int , double ,char ,boolean ..) bulunmamaktadır. Oluşturduğumuz her bir değişken aslında bir objedir. Obje nedir derseniz ilerleyen derslerimizde anlatacağız.

Kotlin Veri Tipleri

Number (Long, Int ,Short , Byte , Double ,Float) , Boolean, Char, String , Array veri tipleri Kotlin’de kullanılan veri tipleridir. Biz bu dersimizde Number , Boolean ve Char değişkenlerinden bahsedeceğiz. String değişkenini ise bir sonraki dersimizde anlatmaya çalışacağız. Çünkü String değişkeni en çok kullanacağımız ve işimize en çok yarayan değişken olacaktır. Array değişkeninide String gibi farklı bir dersimizde anlatacağız.

Tam Sayılar Reel Sayılar Karakterler Mantıksal Değerler
Byte Float Char Boolean
Short Double
Int
Long

Number

Number veri tipleri arasında en çok kullacak olduğumuz şüphesiz olarak Int veri tipidir. Tam sayı tanımlamaları için Int veri tipini kullanırız.

val sayi : Int = 52
val sayi = 52

val sayi : Int = 52

val sayi = 52

Tam sayılar dışındaki Reel sayılar için genel olarak Double kullanırız.

var sayi : Double = 13.5
var sayi = 13.5

var sayi : Double = 13.5

var sayi = 13.5

 

Bunun dışındaki Number değişkenlerini aşağıdaki gibi kullanabiliriz.

val long = 1236L
val float = 12.345F
val sayi : Short = 5
val sayi : Long = 12345
val sayi : Byte = 3

val long = 1236L

val float = 12.345F

val sayi : Short = 5

val sayi : Long = 12345

val sayi : Byte = 3

İlerleyen derslerimizde bu değişkenleri fazlasıyla kullanacağız. Şimdi aklımıza şu soru geldi ben nerde short kullanıcam nerede byte kullanıcam nerede float kullanıcam ve ya neden Int varken Long’a , Short’a yada Byte ‘a gerek var yada neden Double varken Float’a ihtiyaç duyulmuş.

Bunu kısaca şu şekilde açıklayabiliriz. Her bir değişken tipi ramde farklı miktarda yer tutar. Örneğin Int veri tipi ramde 32 bit lik bir yer tutarken , short tipi 16 bitlik, byte 8 bitlik , long ise 64 bitlik yer kaplar. Yani Short tipi Int tipinden , Byte tipide Short tipinden daha az yer tutar. Hemen aklınıza o zaman ben her yerde byte kullanırım en minimum seviyede ram kullanmış olurum fikri geldi. Ama byte tipi -128 ile +127 arasında, short tipi -32768 ile +32767 arasında , int tipi -2.147.483.648 ile 2.147.483.647  ve long tipi ise  -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir değer alabilmektedir.

Dolayısıyla tam sayı bir değer ataması yaparken genel olarak short ve byte yeterli gelmemektedir. Long ise gereksiz olmaktadır (Gerekli olduğu durumlar elbette olacaktır).  Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte cihazlarda ram sıkıntısı azalmıştır. Dolayısıyla tam sayı işlemlerinde Int değişken tipini kullanmamız en doğru olanıdır. Zaten kotlin dili aşağıdaki gibi bir atamada değişkenin tipini ne byte nede short olarak atamıyor. Direk olarak int olarak atama yapıyor.

Aynı şekilde tam olmayan reel sayılar için ise Double kullanmamız doğru olacaktır.

Char

Kotlin de karakterler Char veri tipi içinde saklanır. Tek bir karakteri saklamak için Char kullanırız ve tanımlamamızı tek tırnak içinde yaparız. Çift tırnak içinde yaptığımız tanımlama String olacaktır. Alfabede ki tüm büyük küçük harfleri Char ile saklayabiliriz. Unicode karakter setini Char ile kullanabiliriz.

val char = ‘t’
val char : Char = ‘t’
val char = ‘gg’ //hatalı sadece tek harf
val char = ‘u1234’ //Unicode tanımlaması doğru

val char = ‘t’

val char : Char = ‘t’

val char = ‘gg’ //hatalı sadece tek harf

val char = ‘u1234’ //Unicode tanımlaması doğru

Not:  Kotlin dilinde Java dilinde olduğu gibi Char tiplerinin int karşılığı yoktur.

Boolean

Kotlin dilinde mantıksal değerlerini saklamak için boolean veri tipi kullanılmaktadır. Boolean veri tipi true ve false olmak üzere iki farklı değer alabilmektedir. Boolean veri tipi genellikle koşul belirtirken veya bir döngüde kullanılabilir. Kod geliştirirken Boolean anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

val boolean = true
val boolean : Boolean = false

val boolean = true

val boolean : Boolean = false

Bu dersimizde Kotlin Veri Tipleri ‘nden olan Byte, Short , Int ,Long , Float , Double , Char ve Boolean değişkenlerinden söz ettik ve örneklerle açıklamaya çalıştık. Bir sonraki dersimizde String değişken tipini anlatmaya çalışacağız.

Konu hakkında sorularınızı konu altından ve ya SoruCevap sitemizden sorabilirsiniz.

Tüm Kotlin derslerimiz için tıklayınız.

7

Yorum Yap
0 Yorum yapan