Kotlin Dersleri – Kotlin Operatörler – 1

Kotlin Dersleri – Kotlin Operatörler – 1

Merhaba Arkadaşlar,
mobilhanem.com sitemiz için hazırladığımız / yayınladığımız Kotlin Dersleri serisine bu dersimizde Kotlin Operatörler ile devam ediyoruz.

Operatörler bir yazılım dilinde farklı amaçlar için kullanılabilir. Bizler kotlin dilinde kullanılan operatörlerden bahsedeceğiz.

Kotlin Operatörler

1 – Basit Atama Operatörü

2 – Aritmetik Operatörler

3 – Tekli Operatörler

4 – Eşitlik ve İlişkisel Operatörler

5 – Mantıksal Operatörleri

6 – Karşılaştırma Operatörleri

Basit Atama Operatörü

Basit atama operatörleri kod geliştirmeye ilk başladığımız andan itibaren kullandığımız ve (=) ile gösterilen operatördür. Bu operatöre yazdığımız kodlarda değişkenlere değer atarken kullandığımız operatörü örnek verebiliriz. Ayrıca (+= , -= , /= , *=, %=) operatörleride değer atama işlemleri için kullanılır.

var sayi : Int = 5
var deger = “Taha”

sayi += 1 // sayi = sayi + 1 kullanmak yerine kısa şekilde sayi += 1 yazdık ve sayı ‘ ya atama yaptık

sayi -= 5 //sayi = sayi – 5 kullanmak yerine kısa şekilde sayi -= 5 yazdık ve sayi ‘ ya atama yaptık

var sayi : Int = 5

var deger = “Taha”

 

sayi += 1 // sayi = sayi + 1 kullanmak yerine kısa şekilde sayi += 1 yazdık ve sayı ‘ ya atama yaptık

 

sayi -= 5 //sayi = sayi – 5 kullanmak yerine kısa şekilde sayi -= 5 yazdık ve sayi ‘ ya atama yaptık

Yukarıda gördüğünüz gibi Int türünden sayı değişkenine 5 değerini , deger değişkenine ise string Taha değerinini = atama operatörü ile atadık. Sonrasında ise += operatöri ile sayımıza 1 ekleyerek , -= operatörü ile sayımızdan 5 çıkararak atama işlemi yaptık.

Aritmetik Operatörler

Aritmetik operatörler klasik matematiksel işlemleri yapılamasını sağlayan operatörlerdir.

  • +(toplama),
  • -(çıkarma),
  • *(çarpma),
  • /(bölme)
  • %(mod alma) işlemlerinin yapılmasını sağlayan operatörlerdir.

Örnek vermek gerekirse;

val deger1 = 52
val deger2 = 6

val toplama = deger1 + deger2
val cikarma = deger1 – deger2
val carpma = deger1 * deger2
val bolme = deger1 / deger2
val mod = deger1 % deger2

println(“Toplama Sonuç: ” + toplama)
println(“Çıkarma Sonuç: ” + cikarma)
println(“Çarpma Sonuc: ” + carpma)
println(“Bölme Sonuç: ” + bolme)
println(“Mod Sonuç: ” + mod)

Konsol Çıktısı :
Toplama Sonuç: 58
Çıkarma Sonuç: 46
Çarpma Sonuc: 312
Bölme Sonuç: 8
Mod Sonuç: 4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

val deger1 = 52

val deger2 = 6

 

val toplama = deger1 + deger2

val cikarma = deger1 deger2

val carpma = deger1 * deger2

val bolme = deger1 / deger2

val mod = deger1 % deger2

 

println(“Toplama Sonuç: “ + toplama)

println(“Çıkarma Sonuç: “ + cikarma)

println(“Çarpma Sonuc: “ + carpma)

println(“Bölme Sonuç: “ + bolme)

println(“Mod Sonuç: “ + mod)

 

Konsol Çıktısı :

Toplama Sonuç: 58

Çıkarma Sonuç: 46

Çarpma Sonuc: 312

Bölme Sonuç: 8

Mod Sonuç: 4

Yukarıda bildiğimiz matematiksel işlemleri yaptık. Burda dikkat etmemiz gereken nokta aritmetik işlem önceliği noktasıdır. Yani aynı işlem içinde birden fazla aritmetik operatör olabilir.

Örneğin:

val sonuc = 52-6*8/4%4+12-(24*2)
println(“Sonuç :” + sonuc)

Konsol Çıktısı :
Sonuç :16

val sonuc = 526*8/4%4+12(24*2)  

println(“Sonuç :” + sonuc)

 

Konsol Çıktısı :

Sonuç :16

Yukarıdaki işlemin sonucu 16 olacaktır. Çünkü operatörlerde işlem sırası vardır işlem sırası aşağıdaki gibidir

1- () parantez içi

2- / ve ya * (bölme ve ya çarpma)

3- % mod alma

4 – + ve ya – (toplama ve ya çıkarma)

Yukarıdaki işlemimizi işlem önceliğine göre adım adım çözelim.

52-6*8/4%4+12-48 =

  • Parantez içinden başladık => 52-6*8/4%4+12-48
  • Sonra bölme ve ya çarpma işlemleri => 52 – 6 * 2 % 4 +12 -48 => 52- 12 %4 +12 -48
  • Sonra mod işlemi => 52 – 0 – +12 – 48 (çünkü 12%4 = 0)
  • Sonra toplama ve ya çıkarma = >52 +12 – 48 => 64 -48 = 16

Tekli (Binary) Operatörler

Tekli operatörler bir değişkenin sağına veya soluna gelerek tek başına değişkenin değerini değiştirebilen operatörlerdir.

+(artı),
-(eksi),
++(1 değer arttırma),
— (1 değer düşürme) operatörleri mevcuttur.

+(artı),

(eksi),

++(1 değer arttırma),

(1 değer düşürme) operatörleri mevcuttur.

 

Şimdi bu operatörleri aşağıdaki örnek ile pekiştirelim;

var deger = 10

deger = -deger //değerin önüne – koyarak -1 ile çarpılmasını sağladık
println(“Deger: ” + deger)

println(“——————————————“)

deger = 10 // değeri tekrardan 10 a eşitledik
println(“Deger: ” + deger++) // önce println işlemini yaptı yani deger println ile ekrana basıldı sonra ++ işlemi ile değere +1 eklendi
println(“İşlem sonrası Deger : ” + deger) //yukarıdaki print işleminden sonra +! ekleniş hali bastırıldı

println(“——————————————“)

println(“Deger: ” + ++deger) //önce toplama işlemini yaptı (+1) sonra ekrana basma işlemini
println(“İşlem sonrası Deger : ” + deger) //yukarıdaki değerle aynı çünkü zaten önce toplama işlemi yapılmıştı

println(“——————————————“)

println(“Deger: ” + deger–) // önce println işlemini yaptı yani deger println ile ekrana basıldı sonra — işlemi ile değer-1 azaltıldı
println(“İşlem sonrası Deger : ” + deger)//yukarıdaki print işleminden sonra +1 azaltılmış hali bastırıldı

println(“——————————————“)

println(“Deger: ” + –deger) //önce çıkarma işlemini yaptı (-1 çıkardı) sonra ekrana basma işlemini
println(“İşlem sonrası Deger : ” + deger) //yukarıdaki değerle aynı çünkü zaten önce çıkarma işlemi yapılmıştır

Konsol Çıktısı:

Deger: -10
——————————————
Deger: 10
İşlem sonrası Deger : 11
——————————————
Deger: 12
İşlem sonrası Deger : 12
——————————————
Deger: 12
İşlem sonrası Deger : 11
——————————————
Deger: 10
İşlem sonrası Deger : 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

var deger = 10

 

deger = deger //değerin önüne – koyarak -1 ile çarpılmasını sağladık

println(“Deger: “ + deger)

 

println(“——————————————“)

 

deger = 10 // değeri tekrardan 10 a eşitledik

println(“Deger: “ + deger++) // önce println işlemini yaptı yani deger println ile ekrana basıldı sonra ++ işlemi ile değere +1 eklendi

println(“İşlem sonrası Deger : “ + deger)  //yukarıdaki print işleminden sonra +! ekleniş hali bastırıldı

    

println(“——————————————“)

    

println(“Deger: “ + ++deger) //önce toplama işlemini yaptı (+1) sonra ekrana basma işlemini

println(“İşlem sonrası Deger : “ + deger)  //yukarıdaki değerle aynı çünkü zaten önce toplama işlemi yapılmıştı

    

println(“——————————————“)    

    

println(“Deger: “ + deger) // önce println işlemini yaptı yani deger println ile ekrana basıldı sonra — işlemi ile değer-1 azaltıldı

println(“İşlem sonrası Deger : “ + deger)//yukarıdaki print işleminden sonra +1 azaltılmış hali bastırıldı

    

println(“——————————————“)

 

println(“Deger: “ + deger) //önce çıkarma işlemini yaptı (-1 çıkardı) sonra ekrana basma işlemini

println(“İşlem sonrası Deger : “ + deger) //yukarıdaki değerle aynı çünkü zaten önce çıkarma işlemi yapılmıştır

 

Konsol Çıktısı:

 

Deger: 10

Deger: 10

İşlem sonrası Deger : 11

Deger: 12

İşlem sonrası Deger : 12

Deger: 12

İşlem sonrası Deger : 11

Deger: 10

İşlem sonrası Deger : 10

 

Yukarıda dikkat etmemiz gereken konu “deger++” ile “++degerin” farklı olması.  “++deger” önce deger’e +1 ekler ve sonrasında hangi işlem yapılacaksa onu yapar. “deger++” ise önce deger ile ilgili işlem yapılır sonrasında +1 eklenir.

Daha basit bir örnek verelim:

var deger = 10

println(“Sonuc = ” + ((deger++) + 5))
println(deger)

Konsol çıktısı:
Sonuc = 15
deger : 11

var deger = 10

 

println(“Sonuc = “ + ((deger++) + 5))

println(deger)  

 

Konsol çıktısı:

Sonuc = 15

deger : 11

Gördüğünüz gibi önce + 5 ile toplama işlemini yapıp println ile 15 değeri ekrana basıldı sonrasında ise deger ‘e + 1 eklendi.

var deger = 10

println(“Sonuc = ” + ((++deger) + 5))
println(deger)

Konsol çıktısı:
Sonuc = 16
deger : 11

var deger = 10

 

println(“Sonuc = “ + ((++deger) + 5))

println(deger)  

 

Konsol çıktısı:

Sonuc = 16

deger : 11

Yukarıda ise önce deger’e + 1 eklendi ve sonrasında +5 ile toplanıp ekrana bastırıldı.

Arkadaşlar Kotlin Operatörler dersimizde 6 farklı Operatörü anlatacağız. Kotlin Operatörler dersinin 1. si olan bu dersimizde 3 adet operatörü detaylıca anlattık. Bir sonraki dersimizde geri kalan operatörleri anlatacağız.

Konu hakkında sorularınızı konu altından ve ya SoruCevap sitemizden sorabilirsiniz.

Tüm Kotlin derslerimiz için tıklayınız.

8

Yorum Yap
0 Yorum yapan