Javascript URL Parametre Alma | Muhammed Yaman

Javascript URL Parametre Alma | Muhammed Yaman

Javascript url parametre alma işlemi ile sayfanın url bilgisini okuyup, parametreleri arasında istediğimiz parametreyi elde etmeyi göreceğiz. Örnek olarak aşağıdaki gibi bir url adresinin olduğunu düşünelim.

?sayfa=sayfa&page=1

Javascript ile URL adresini okumak için window.location nesnesini kullanabiliyoruz ancak sadece yukarıdaki gibi soru işaretinden sonraki verileri istediğimiz için window.location.search nesnesini kullanıyoruz.

Ardından substring(1) fonksiyonu kullanılarak baştaki soru işaretinden sonraki metni elde etmiş oluyoruz. Eldeki metni & karakterine göre bölüp bir dizi haline getiriyoruz. Bu dizi içerisinde döngü ile dönüp istenilen parametrenin urlde olup olmadığını dizideki elemanları teker teker kontrol ederek öğreniyoruz. Parametre var ise parametrenin değerini alıyoruz.

function getUrlParameter(sParam) {
	var sPageURL = decodeURIComponent(window.location.search.substring(1)), //aksilik olmadan decodeURIComponent fonksiyonu ile url metni oku
		sURLVariables = sPageURL.split('&'), //dizi haline getir
		sParameterName,
		i;
	for (i = 0; i < sURLVariables.length; i++) { //parametreler icerisinde dongu ile gezin
		sParameterName = sURLVariables[i].split('='); 
		if (sParameterName[0] === sParam) { //istenilen parametre dizide, urlde var sa
			return sParameterName[1] === undefined ? true : sParameterName[1]; //parametre icerigi bos degilse veriyi geriye donder
		}
	}
}

Yukarıdaki fonksiyonu kullanarak javascript url parametre alma ve parametre değerini okuma işlemini aşağıdaki gibi gerçekleştiriyoruz.

var sayfa = getUrlParameter("sayfa");
if (sayfa){ //sayfa var ise
   alert(sayfa); //parametre icerigini yazdir
}
Yorum Yap
0 Yorum yapan