Hyper-V “encountered an error trying to access” hata çözümü

Hyper-V “encountered an error trying to access” hata çözümü


Hyper-V’de sunucu bağlantı hatası ve Vm’leri göremediğiniz durumlarda aşağıdaki gibi bir hata ile karşılaşırsınız. Özellikle Failover cluster server’a bağlanırken bu hatayı alıyorsanız aşağıdaki çözüm yöntemini kullanarka hatadan kurtulabilirsiniz.

“Hyper-V encountered an error trying to access an object on computer ‘localhost’ because the object was not found. The object might have been deleted. Verify that the Virtual Machine Management service on the computer is running. If the service is running, try to perform the task again by using Run as Administrator.”

Türkçe: Hyper-V, nesne bulunamadığı için ‘localhost’ bilgisayarındaki bir nesneye erişmeye çalışırken bir hatayla karşılaştı. Nesne silinmiş olabilir. Bilgisayardaki Sanal Makine Yönetimi hizmetinin çalıştığını doğrulayın. Hizmet çalışıyorsa, görevi Yönetici Olarak Çalıştır’ı kullanarak tekrar gerçekleştirmeyi deneyin. ”

PowerShell Get-VM’i çalıştırmayı denediğiniz zaman birçok hata ile karşılaşırsınız. Aşağıdaki komutu PowerShell’de yönetici olarak çalıştırın. Winkey + X > Windows PowerShell

MOFCOMP %SYSTEMROOT%System32WindowsVirtualization.V2.mof

MOF’un (Microsoft Object Format) yeniden derlenmesi ile sorunu kolayca giderdik. Şimdi Hyper-V’yi çalıştırıp sunucu bağlantısı kurabilirsiniz.

Yorum Yap
0 Yorum yapan