Aziz Petrus Kimdir? | hangisi en iyi?

Aziz Petrus Kimdir? | hangisi en iyi?


Asıl ismi Simon olan Aziz Petrus, Hz. İsa’nın on iki havarisinden biridir. Andreas’ın kardeşidir ve Andreas da on iki havariden biridir. Petrus ve kardeşi Andreas’ın asıl mesleği balıkçılıktır ve bir gün Galile denizinde ( Lut Gölü) balık tutarlarken Hz. İsa ile karşılaşırlar. Hz. İsa Petrus ve Andreas’dan balıkçılık işlerini bırakarak kendisine katılmalarını ister ve iki kardeş Hz. İsa’nın bu isteğini kabul ederek İsa’nın izinden gitmeye karar verirler.

Aziz Petrus’un da tıpkı Hz. İsa gibi Filistinli olduğu İncil’deki metinlerde söylenmektedir. Petrus ismi ‘taş’ anlamına gelen bir kelimedir ve Hz. İsa Petrus ile ilk karşılaşmasında ona “Sen Yuhanna oğlu Simon’sun ve Kifas ismi ile çağrılacaksın.” Demiştir. Kifas ismi de eski Yunancada taş anlamına gelmektedir. Aziz Petrus’un kaya, taş manasına gelen bu isimle çağrılmasının bir nedeni de, Hz. İsa’nın ona çok güvenmesi ve kiliseyi senin üzerine kuracağım dediğine inanılmasıdır. Katolik kilisesinde Aziz Petrus ilk Papa ve İsa’nın varisi olarak kabul edilmektedir.

Kardeşi Andreas ile birlikte Hz. İsa’nın mucizelerine tanıklık etmişlerdir ve bu doğrultuda, Hıristiyanlığın temel öğretilerini yayacaklarına söz vermişlerdir. Hz. İsa Aziz Petrus’a çok güvenmektedir. Aziz Petrus da defalarca kendisine bağlılık yemini etmiştir. Ancak Hz. İsa’nın yakalanmasından sonra Aziz Petrus Hz. İsa’dan ayrılmış ve kendisine ettiği bağlılık yeminini tutmamıştır. Yine de Hz. İsa yakalanıp çarmıha gerilene kadar Aziz Petrus onun en büyük destekçisi ve yardımcısı olmaya devam etmiştir. İsa Mesih dirilip yeniden dünyaya geldikten sonra ise, yine Hristiyanlığı yaymak için büyük çabalar göstermiştir. İsa Mesih Kutsal Ruh olarak dünyaya geldikten sonra kiliseyi Aziz Petrus üzerine kuracağını söyler. Bu sebeple pek çok görselde Aziz Petrus elinde bir anahtar ile sembolize edilir. Bu anahtar kilisenin anahtarıdır ve Aziz Petrus ise göklerin kralı olarak anılır.

Hz. İsa’nın ölümünden sonra Aziz Petrus, Hristiyanlığı yaymak için çok çaba göstermiştir. Hristiyanlar Aziz Petrus etrafında toplanmışlardır. Romalılar hristiyanlığı yıkmak için pek çok saldırıda bulunmuştur buna rağmen Aziz Petrus etrafında toplanan hristiyanlar inançlarını ve kiliselerini korumayı başarmışlardır.

Hz. İsa’nın en güvendiği üç elçisi Petrus, Yakup ve Yuhanna’dır. Petrus kilise anahtarını elinde bulundurması nedeni ile hristiyanlıktan haberdar olmayan tüm dünya ırklarının bu inancı öğrenmesini ve krallığa erişmesini sağlamıştır.

Petrus Haçı

Petrus haçı ters çevrilmiş şekilde duran bir Latin haçı olarak karşımıza çıkar. Bu haç, Petrus’un İsa’yı terk etmesinden kaynaklı yaşadığı derin üzüntü ve vicdan muhakemesi sonucunda Petrus tarafından ortaya çıkmıştır. Aziz Petrus İsa’yı yakalandığı dönemde reddettiğinden İsa’nın gerildiği şekilde çarmıha gerilmeyi kendine yakıştıramamıştır. Bu nedenle kendisi ters çevrilmiş şekilde duran bir haç ile çarmıha gerilerek öldürülmeyi istemiştir. Hristiyanlıkta ters haç İsa’dan ve öğretilerinden uzaklaşıldığı anlamını taşır ve küçültücü bir anlamı vardır. Aziz Petrus’un bu şekilde çarmıha gerilerek kendini cezalandırdığı düşünülebilir. Ters şekilde duran bu haç Petrus Haçı olarak anılır.

 

Post Views: 805

Yorum Yap
0 Yorum yapan