Arduino Dersleri – Anahtarlar ve Buton Örneği

Arduino Dersleri – Anahtarlar ve Buton Örneği

Merhaba arkadaşlar,

Mobilhanem.com için hazırladığımız Arduino derslerimize anahtarlar ile devam ediyoruz. Bu dersimizde anahtarlar ve anahtarların kullanım şekillerini göreceğiz. En temel devre elemanlarından olan Anahtarlar ile ilgili bilgi sahibi olduktan sonra Arduino ile anahtarların kullanımını Arduino’nun temel örneklerinden biri olan Button örneğini gerçekleştirerek göreceğiz.

Anahtar Nedir ?

Anahtarlar elektrik devrelerini açık veya kapalı olarak kontrol etmek için kullanılan devre elemanlarıdır. Anahtarlar açık veya kapalı olmak üzere iki duruma sahiptir. Anahtar açık durumunda olduğunda devrede akım geçişini engellerken, anahtar kapalı durumunda olduğunda devreden akım geçişi sağlanır. Anahtarların açık veya kapalı olma durumlarına göre devre üzerinden geçecek olan akım kontrol edilir bu sayede de belli durumların tetiklenmesi ve devrenin kontrol edilmesi sağlanmış olur.

Anahtarlar temelde kalıcı ve geçici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

  • Kalıcı Anahtarlar: Açık veya Kapalı durumlarına sahip olan müdahale edilerek durumu değiştirilmediği sürece durumunu koruyan anahtarlardır.
  • Geçici Anahtarlar: Geçici anahtarlar normalde açık veya normalde kapalı olarak ikiye ayrılırlar. Normalde açık olan anahtarlar devreye bağlandıkları halleri ile akımı iletmez iken aktif edildikleri durumda kapalı duruma geçerek akım iletimini gerçekleştirirler. Normalde kapalı anahtarlar ise normalde açık anahtarların tam tersi olarak aktif edildiklerinde açık duruma geçerek akım iletiminin kesilmesini sağlarlar.

Biz bu dersimizde Normalde Açık durumuna sahip bir Buton kullanarak Arduino ile en temel örneklerden birini gerçekleştireceğiz. Butonlar Arduino’nun bir pinine bağlayarak kullanılacağında Pull-Up veya Pull-Down dirençleri ile beraber kullanılır.

Pull-Up & Pull-Down Dirençleri

 

 

Pull-Up direnci kullanımı gerilim kaynağı ile bağlantı pini arasına yerleştirilen akım sınırlandırıcı bir direnç ve bu direnç ile toprak bağlantısı arasına yerleştirilen bir anahtar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu devrede anahtar açık durumunda olduğu sürece pine akım giderken anahtar kapalı duruma getirildiğinde kısa devre oluşturularak pine akım gitmesi engellenmiş olur.

 

 

 

 

Pull-Down direnci kullanımda ise Pull-Up kullanımından farklı olarak anahtar ve direncin yerleri değişmektedir. Bu devrede anahtar açık durumda iken devrede akım dolaşmaz iken, anahtar kapalı durumda olduğunda akımın doğrudan toprağa giderek kısa devre olmasını engellemek için Pull-Down direnci kullanılmaktadır.

 

 

 

Arduino İle Buton Kullanımı

Aşağıdaki örnek Pull-Down direnci kullanılarak gerçekleştirilmiş olan Arduino Button örneğidir. Bu örnekte kullanılan anahtar, normalde açık geçici bir anahtardır. Bu anahtarın resme göre sol tarafındaki bacakları bir grup sağ tarafındaki bacakları bir grup olacak şekildedir. Bu soldaki ve sağdaki bacaklar arasındaki bağlantıyı sağlamak için üzerinde bulunan buton ile kontrol edilen bir anahtar mevcuttur. Butona basıldığında anahtar kapalı duruma gelir ve bu sayede butonun bacakları arasında akım iletimi sağlanmış olur. Butona basılmadığı durumlarda anahtar açık durumda kalır ve bacaklar arasında bir akım iletimi gerçekleşmez.

Ayrıca bu örnekte bir led pini belirtilmiş olmasına rağmen devre şemasında görüldüğü gibi devreye bir led bağlanmamıştır. Bunun sebebi Arduino kartımızın üzerinde hali hazırda 13. pine bağlı  olarak çalışan bir ledin mevcut olmasıdır. 13.pine akım verildiğinde bu led yanacak, akım kesildiğinde bu led sönecektir.

const int buttonPin = 2; // Butonun bağlı olduğu pin
const int ledPin = 13; // Ledin bağlı olduğu pin

int buttonState = 0; // Okunacak olan buton durumunu saklayacak olan değişken

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT); // ledPin çıkış olarak ayarlanır.
pinMode(buttonPin, INPUT); // Butondan bir okuma gerçekleşeceği için buttonPin’i giriş olarak ayarlanır.
}

void loop() {
// Butonun açık veya kapalı durumunu butonun bağlı olduğu pinden okunur ve
// buttonState değişkeninde saklanır.
// Buton kapalı durumda iken HIGH
// Buton açık durumda iken LOW değerleri okunur.
buttonState = digitalRead(buttonPin);

// Butonun kapalı durumda iken led yakılır
// Buton açık iken led söndürülür.
if (buttonState == HIGH) {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
digitalWrite(ledPin, LOW);
}
}

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

const int buttonPin = 2; // Butonun bağlı olduğu pin  

const int ledPin =  13;  // Ledin bağlı olduğu pin

 

int buttonState = 0; // Okunacak olan buton durumunu saklayacak olan değişken    

 

void setup() {

  pinMode(ledPin, OUTPUT); // ledPin çıkış olarak ayarlanır.

  pinMode(buttonPin, INPUT); // Butondan bir okuma gerçekleşeceği için buttonPin’i giriş olarak ayarlanır.

}

 

void loop() {

  // Butonun açık veya kapalı durumunu butonun bağlı olduğu pinden okunur ve

  // buttonState değişkeninde saklanır.

  // Buton kapalı durumda iken HIGH

  // Buton açık durumda iken LOW değerleri okunur.

  buttonState = digitalRead(buttonPin);

 

  // Butonun kapalı durumda iken led yakılır

  // Buton açık iken led söndürülür.

  if (buttonState == HIGH) {

    digitalWrite(ledPin, HIGH);

  } else {

    digitalWrite(ledPin, LOW);

  }

}

Arduino Buton Örneği Devre Şeması

Bu dersimizde anahtarlardan, anahtar çeşitlerinden, Pull-Up ve Pull-Down dirençlerinden bahsettik. Ardından Arduino ile Buton örneğini inceleyerek Arduino ile anahtar kullanımını nasıl yapabileceğimizi gördük.  Konuyla ilgili yorumlarınızı konu altından yapabilir, sorularınızı Mobilhanem Soru&Cevap bölümünden sorabilirsiniz. Bir sonraki içeriğimizde Mobilhanem.com‘da görüşmek üzere.

Tüm Arduino Dersleri için tıklayınız..

 

3

Yorum Yap
0 Yorum yapan