Android Toast Yer Değiştirme – Mobilhanem

Android Toast Yer Değiştirme – Mobilhanem

//Toast için bir nesne oluşturuyoruz

Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(), “www.mobilhanem.com”, Toast.LENGTH_LONG);

//toast nesnesinin nerede gösterileceğine alt satırda karar veriyoruz

toast.setGravity(Gravity.TOP|Gravity.CENTER_HORIZONTAL, 0, 0);

//toast nesnesini ekranda gösteriyoruz

toast.show();

Yorum Yap
0 Yorum yapan