Android Sesi Yazıya Dönüştürme

Android Sesi Yazıya Dönüştürme

public class MainActivity extends Activity {

 

public ImageButton voice_button;

public EditText multiline_txt;

public Button send_bttn;

public Intent intent;

public static final int request_code_voice = 1;

public SpeechRecognizer recognizer;

@Override

protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {

super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.activity_main);

voice_button = (ImageButton)findViewById(R.id.voice_button);

multiline_txt = (EditText)findViewById(R.id.voice_txt);

send_bttn = (Button)findViewById(R.id.bttn_send);

multiline_txt.setEnabled(false);

voice_button.setOnClickListener(new OnClickListener() { // image button a tıklama olayı

@Override

public void onClick(View v) {

intent = new Intent(RecognizerIntent.ACTION_RECOGNIZE_SPEECH); // intent i oluşturduk sesi tanıyabilmesi için

intent.putExtra(RecognizerIntent.EXTRA_LANGUAGE_MODEL, RecognizerIntent.LANGUAGE_MODEL_FREE_FORM);

try{

startActivityForResult(intent, request_code_voice);  // activityi başlattık belirlediğimiz sabit değer ile birlikte

   }catch(ActivityNotFoundException e)

   {

   // activity bulunamadığı zaman hatayı göstermek için alert dialog kullandım

   e.printStackTrace();

   AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);

   builder.setMessage(“Üzgünüz Telefonunuz bu sistemi desteklemiyor!!!”)

          .setTitle(“Mobilhanem”)

          .setPositiveButton(“TAMAM”, new DialogInterface.OnClickListener() {

@Override

public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {

}

});

   AlertDialog alert = builder.create();

   alert.show();

   }

}

});

send_bttn.setOnClickListener(new OnClickListener() {

@Override

public void onClick(View v) {

Paylaş();

}

});

}

protected void Paylaş() {

String txt = multiline_txt.getText().toString();

if(txt.isEmpty())  

{

Toast.makeText(getApplicationContext(), “Boş paylaşım yapılamaz!! Lütfen Speech to Text kullanın”, Toast.LENGTH_LONG).show();

}

else

{

Intent share_intent = new Intent(android.content.Intent.ACTION_SEND); // intenti oluşturuyoruz

share_intent.setType(“text/plain”);

share_intent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_SUBJECT, “Mobilhanem Örnek”);        // mesaj konusu olarak, Mobilhanem Örnek yazdık

share_intent.putExtra(android.content.Intent.EXTRA_TEXT, multiline_txt.getText().toString()); // mesaj içeriği olarak, söylediğimiz söz gönderilecek

startActivity(Intent.createChooser(share_intent, “Paylaşmak için birini seçiniz”));  // paylaşmak istediğimiz platformu seçiyoruz

}

}

@Override

protected void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data)

{

super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

 

switch (requestCode) {

case request_code_voice: {

if (resultCode == RESULT_OK && data != null)

   {

               // intent boş olmadığında ve sonuç tamam olduğu anda konuşmayı alıp listenin içine attık

ArrayList speech = data.getStringArrayListExtra(RecognizerIntent.EXTRA_RESULTS);

 

multiline_txt.setText(speech.get(0));

   }

break;

}

 

}

}

}

Yorum Yap
0 Yorum yapan