ActionBar Title Ortalama – Mobilhanem

ActionBar Title Ortalama – Mobilhanem

Merhaba arkadaşlar,  Android uygulamalarımızda action barı eğer custom bir şekilde yapmayıp android in kendi action barını kullanıyorsak action bar da yer alan title kısmının sola dayalı olduğunu görürüz işte bu yazıyı ortalı bir şekilde oluşturmak istiyorsak yapmamız gereken aşamalar şunlar: ( Navigation Drawer ile birlikte kullanıyorsak ! )

Action Bar saki title konumlandırmak için bir layout oluşturuyoruz:


xml version=“1.0” encoding=“utf-8”?>

<RelativeLayout xmlns:android=“http://schemas.android.com/apk/res/android”

    android:layout_width=“match_parent”

    android:layout_height=“match_parent”

     >

 

    <TextView

        android:id=“@+id/actionBar_centered”

        android:layout_width=“wrap_content”

        android:layout_height=“wrap_content”

        android:layout_centerInParent=“true”

        android:maxLines=“1”

        android:text=“@string/bilgilerim”

        android:textAppearance=“?android:attr/textAppearanceMedium”/>

 

</RelativeLayout>

Daha sonra kodlama kısmında aşağıdaki yapıyı oluşturuyoruz,  gerekli açıklamaları kod kısmında yaptım:

// Action Bar gösteriminin custom bir şekilde olacağını söyledik.
getSupportActionBar().setDisplayOptions(android.support.v7.app.ActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM);

// layoutunu oluşturduğumuz görseli tanımladık.
getSupportActionBar().setCustomView(R.layout.action_bar_title);

// layout da tanınladığımız TextView i aldık.
TextView actionbar_title = (TextView)getSupportActionBar().getCustomView().findViewById(R.id.actionBar_centered);

// Action Bar gösteriminin custom bir şekilde olacağını söyledik.

getSupportActionBar().setDisplayOptions(android.support.v7.app.ActionBar.DISPLAY_SHOW_CUSTOM);

 

// layoutunu oluşturduğumuz görseli tanımladık.

getSupportActionBar().setCustomView(R.layout.action_bar_title);

 

// layout da tanınladığımız TextView i aldık.

TextView actionbar_title = (TextView)getSupportActionBar().getCustomView().findViewById(R.id.actionBar_centered);

Böylece action barın title ını ortalı bir şekilde konumlandırdık. İçerisindeki yazıyıda TextView in özelliğini kullanarak setText methodunu ile değiştiriyoruz.

actionbar_title.setText(“Bilgilerim”);

actionbar_title.setText(“Bilgilerim”);

4

Yorum Yap
0 Yorum yapan